Портфолио

 http://mrblog.perm.ru/effective-website/5-osnovnyih-printsipov-horoshego-yuzabiliti-sayta/
 http://russhistory.ru/na-rusi-byilo-4-kategorii-pravdivosti-pravda-nepravda-krivda-i-lozh/